Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezine Hoşgeldiniz.

  • Türkçe
İlk Yardım Eğitimleri
Eğitici Başvuru Formu

Usta Öğretici Belgesi

USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ

"Ustalık Belgesi" sahibi olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan "İş Pedagojisi Kursunu" başarı ile tamamlayanlara "Usta Öğreticilik Belgesi" verilir. ( 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Madde 31: Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kurslarını başarıyla tamamladıkları takdirde kendilerine usta öğreticilik belgesi verilir.) Kurslar hafta içi akşamları veya hafta sonu olmak üzere toplam 40 saattir.

Kurs derslerinden sınava girip başarılı olan ustalara, "Usta Öğreticilik Belgesi" düzenlenir.

"Usta Öğreticilik Kursuna" katılmak için herhangi bir başvuru zamanını beklemeye gerek olmayıp "Ustalık Belgesi" sahibi herkes istediği zaman başvuruda bulunabilir. Sınıf açılacak sayıya ulaşıldığında mesleki eğitim merkezi tarafından kursa başvuranlar bilgilendirilerek kurs başlatılır.

"Usta Öğreticilik Kursuna" Başvuru İçin İstenilen Belgeler:

1- Dilekçe (Okuldan Alınacak-Matbu Dilekçe)
2- Ustalık Belgesi Aslı ve Fotokopisi
3- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi