Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezine Hoşgeldiniz.

  • Türkçe
İlk Yardım Eğitimleri
Eğitici Başvuru Formu

Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamında desteklenen ve Denizli Ticaret Odasının uygulayıcısı olduğu “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi”, ülkemizde uygulanan en önemli sektörel rekabetçiliği artırma projelerinden biridir.

Projeyle Denizli imalat sanayinde teknik tekstil alanında kapasite oluşturulması, firmaların dönüşümüne destek olunarak, Denizli tekstil imalat sanayinin teknik tekstile dönüşümünün küme yaklaşımıyla sağlanması ve KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırarak küresel değer zincirlerine dahil edilmeleri amaçlanmaktadır.

Projenin hedefleri şunlardır;

  • Denizli Teknik Tekstil Merkezinin kurulması ve hizmete başlaması
  • KOBİ’lerin teknik tekstile dönüşümlerine yönelik hizmetlerin sunulması
  • Denizli Teknik Tekstil Kümesinin oluşturulması
  • KOBİ ve girişimcilerin teknik tekstil alanındaki kapasitelerinin artırılması
  • KOBİ’lerin bilinçlendirilerek, teknik tekstil konusunda farkındalığının artırılması

Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Denizli Organize Sanayi Bölgesi Dostem Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilmektedir.