Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezine Hoşgeldiniz.

  • Türkçe
İlk Yardım Eğitimleri
Eğitici Başvuru Formu

Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi Projesi


Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “DENİZLİ MESLEKİ EĞİTİM VE TEST MERKEZİ FİZİBİLİTESİ” Projesini yürütmekteyiz.  Proje sonunda fizibilite raporu hazırlanarak DOSTEM  bünyesinde mesleki eğitim ve test merkezi kurulacaktır.

Projenin konusu

Tekstil, Metal ve Makine İmalatı Sektörleri öncelikli olmak üzere sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman teminin sağlanması ve uygulama altyapısının güçlendirilerek mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ile sanayinin ihtiyacı olan temel test hizmetlerinin sunulmasıdır.

Projenin Genel Hedefi

Denizli ilinde tekstil ve makine sektörleri başta olmak üzere sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi ve nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması, sanayi sektörünün rekabet gücünün artırılmasıdır.