Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezine Hoşgeldiniz.

  • Türkçe
İlk Yardım Eğitimleri
Eğitici Başvuru Formu

Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama Eğitimi

Ürün Kategorileri
Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama Eğitimi

MODÜL 1: Polypattern programı  eğitimi (140 saat)
 
AMAÇ
Konfeksiyon Sektörünün hızla gelişen ve değişen gereksinimlerine cevap verebilen, yeni ve güncel teknolojileri kullanma bilgi ve becerisini kazanmış, üretim sürecini organize etme, yetenek ve yaratıcılığına sahip, konfeksiyon kalıpçıları (modelist) yetiştirmektir.
 
KATILIMCILARA SAĞLAYACAĞI YARARLAR
Temel giysi kalıplarını hazırlayabilir.
Model uygulama, serilendirme, şablon, model analizi, dikim planı ve malzeme planlaması yapabilir.
Kalıp hazırlama ve uygulama işlemlerini yapabilir.
Model tanımlaması ve model analizi yapabilir..
Polypattern  Programını kullanabilir.
Giysi kalıp ve tasarımlarını bilgisayar ortamında hazırlayabilir.
Serim, kesim çeşitlerini öğrenir.
Beden dağılım hesaplarını yapabilir.
Plotter kullanabilir.
 
PROGRAM İÇERİĞİ
Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama (PolyPattern Programı)                                                                                                                 

YÖNTEM 
Kalıp tasarımları bilgisayar ortamında yapılır.
Aktif şekilde bilgisayar programını kullanabilir.
Her kursiyer kendisine ait bilgisayarda kalıp model uygulama, serilendirme ve pastal çalışmalarını oluşturur.
Eğitim sonunda dersin içeriğine uygun bir proje çalışması yapılacaktır.
 
 KİMLER KATILMALI
- Kalıp bilgisi olan en az lise ve dengi okul mezunu olacaktır