Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezine Hoşgeldiniz.

  • Türkçe
İlk Yardım Eğitimleri
Eğitici Başvuru Formu

Düz Dikiş Makineciliği Eğitimi

Ürün Kategorileri
Düz Dikiş Makineciliği Eğitimi

Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. Bu kurs programına anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma; tekstil-hazır giyim işletmelerinde gözlem yapma, uygulama, araştırma, yenilikleri takip etme vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir. Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir.

Bu kurs programını bitiren bireyin ;
1. Tekstil ham maddelerini tespit edebilmesi,
2. Tekstil yüzey özelliklerini tespit edebilmesi,
3. Düz dikiş makinesini kullanabilmesi,
4. Fermuar çalışmalarını tekniğine uygun yapabilmesi,
5. Bel temizleme çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabilmesi,
6. Yırtmaç çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabilmesi,
7. Cep dikimi çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabilmesi,
8. Kapama payı çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabilmesi,
9. Kol takma çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabilmesi,
10. Yaka çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabilmesi, amaçlanmaktadır.

Eğitim Süresi 
Düz Dikiş Makineciliği eğitimi 336 saattir. Kurs sürecinde öğrencilerin uygulama yapmaları oldukça önemlidir. Bu yüzden dersler tesktil atölyesinde işlenecektir. 

Kimler Eğitime Katılabilir ?
1. En az okuryazar olmak,
2. 18. Yaşını tamamlamış olmak,
3. Sağlık durumu, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya elverişli olmak.